Oblicza geografii

Oblicza geografii to pierwsza część podręcznika wydane przez Nową Erę do nauki geografii dla uczniów klas ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Podręcznik stworzony został więc z myślą o osobach, które przystępują z tego przedmiotu do egzaminu dojrzałości. Autorami podręcznika są Roman Malarz i Marek Więckowski, a numer dopuszczenia podręcznika przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to 501/1/2012/2015. 

Budowa podręcznika

“Oblicza geografii” to podręcznik, którzy przede wszystkim na celu przygotowanie ucznia do matury z tego przedmiotu. Tekst napisany jest w przystępnym stylu, zrozumiałym dla przeciętnego ucznia. Wytłuszczone fragmenty ułatwiają naukę i zwracają uwagę na najważniejsze zagadnienia. Po każdym dziale znajduje się krótki test, który ma na celu sprawdzenie wiadomości ucznia i pomaga usystematyzować mu zdobyty na przełomie ostatnich lekcji materiał. Dzięki praktycznemu samouczkowi “Krok po kroku” uczeń łatwo może przyswoić sobie wszystkie wymagane zagadnienia matematyczno-geograficzne, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym. Czytelne infografiki pomagają zrozumieć skomplikowane procesy zachodzące w przyrodzie. Mocną stroną podręcznika jest z pewnością nie poprzestawanie na samej wiedzy teoretycznej – konkretne praktyczne informacje, zdjęcia, ciekawostki z różnych stron świata mają na celu zainteresowanie ucznia przedmiotem oraz sprawienie, że nauka geografii staje się dla niego bardziej satysfakcjonująca. Dzięki takiemu podejściu do edukacji, uczeń ma poczucie dobrze wykorzystanego czasu, a także widzi szerokie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w realnym świecie. Geografia wszakże przydaje się wszystkim, którzy myślą w przyszłości o dyplomacji, turystyce czy stosunkach międzynarodowych. 

Dodatkowe udogodnienia

Aby jeszcze bardziej pomóc uczniom osiągnąć satysfakcjonujące wyniki na egzaminie maturalnym, Nowa Era wypuściła maturalne karty pracy do podręcznika, które pozwalają dodatkowo usystematyzować zdobytą wiedzę oraz ułatwiają zapamiętywanie nowych informacji. Wykonywanie ćwiczeń kształci również umiejętności, które będą wymagane od ucznia na majowym egzaminie dojrzałości. Nowa Era w swojej ofercie ma również specjalny atlas geograficzny przeznaczony na użytek szkolny, który będzie doskonałym dopełnieniem w przygotowaniach do egzaminu właśnie z tego przedmiotu. “Oblicza geografii” to także bardzo duży wybór ćwiczeń utrwalających on-line, które udostępnione są uczniom za pomocą specjalnego kodu, który otrzymać można od wydawnictwa za zakupienie opisywanego podręcznika. Mnogość proponowanych przez wydawcę udogodnień sprawia, że przygotowanie do matury z geografii nigdy nie było prostsze.