Poznaj świat z podręcznikiem oblicza geografii

Podręcznik oblicza geografii 2 zakres podstawowy jest przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników, którzy wygrali przedmiot geografia na poziomie rozszerzonym. Seria “Oblicza geografii” składa się z czterech podręczników (jeden podręcznik na poziomie podstawowym i trzy podręczniki na poziomie rozszerzonym), “Maturalnych kart pracy” przygotowanych dla każdej części podręcznika (jest to zbiór zadań, które oswajają ucznia z formą zadań maturalnych) oraz dwóch atlasów geograficznych (jednego z zakresem podstawowym, a drugiego z zakresem podstawowym i rozszerzonym). 

Elementy podręcznika “Oblicza geografii 2

Podręcznik już od pierwszej lekcji pomaga kształcić umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym z geografii fizycznej. 

  • Za pomocą Interakcji, pomaga zrozumieć współzależności, której występują pomiędzy poszczególnymi sferami Ziemi.
  • Za pomocą infografik i ilustracji, pomaga zrozumieć niektóre procesy geograficzne.
  • Za pomocą elementów Test sprawdzający, To było na maturze! i Zamiast repetytorium, pozwala uczniowi samodzielnie utrwalić wiedzę z każdego rozdziału i przygotować ucznia do zadań, z którymi będzie musiał się zmierzyć w czasie egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
  • Za pomocą samouczka Krok po kroku, uczeń łatwiej potrafi opanować ważne umiejętności matematyczno-geograficzne.
  • Za pomocą elementu Spojrzenie z bliska, rozbudza wśród uczniów zainteresowanie tym przedmiotem (procesy i skutki omawiane w temacie, są tam osadzone w konkretnych miejscach na świecie).
  • Dzięki lekcjom z czytelnym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej, umożliwia uczniowi kształcenie umiejętności pracy z taką mapą.
  • Dzięki dostępowi do aplikacji E-testy (MATURA-ROM), ułatwia uczniowi powtórzenie materiału i umiejętności (kod aktywacyjny do aplikacji znajduje się w podręczniku).

Materiał podzielony na 7 rozdziałów i 73 tematy

Podręcznik „Oblicza geografii 2” składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale pt. „Obraz ziemi” uczeń poznaje m.in. kształty i rozmiary naszej planety oraz uczy się interpretować i odczytywać mapy. „Ziemia we wszechświecie” to kolejny dział podręcznika i dotyczy wszechświata, Układu Słonecznego, ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi oraz czasu słonecznego, urzędowego i strefowego. Kolejne działy dotyczą atmosfery, hydrosfery, wnętrza ziemi, procesów endogenicznych i egzogenicznych. Ostatni dział dotyczy gleb i biosfery (na tym etapie uczeń poznaje procesy glebotwórcze, typy genetyczne gleb, świat roślin i zwierząt, a także ma okazję poznać strefy krajobrazowe istniejące na Ziemi). 

Podręcznik dostosowano do wymogów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia MEN z 2014 roku w sprawie dopuszczenia do użytku podręczników szkolnych. Podręcznik składa się z 308 stron i jest dostępny w księgarniach od sierpnia 2015 roku (spełnia także wymóg wieloletniości).